Bergslagskaminen - Jerle Bruk

 

Tusentals bergslagskaminer sprider idag värme och trivsel i svenska hem. Sparar årligen miljoner i minskade el och olje kostnader.

 

Jerlekaminen - en äkta bergslagskamin. Ger en både snabb och varaktig värme samtidigt som den utgör en prydnad och en kapitalplacering.

Bergslagskaminen är en kamintyp med anor från 1600 talet. Den äldsta daterade kaminen som man känner till är från 1675. Linné skriver i sin Västgötaresa år 1746, att han i Brattforshyttan fann ett stort antal "runda järnkakelugnar".

Trots att gjutjärnskvaliteten på den tiden inte var så hög och väggtjockleken mindre och ojämn, finns ännu ett stort antal kaminer i bruk. Dessa är 100 - 150 år gamla idag. Bergslagskaminen förmodas vara världens äldsta gjutjärnskamin i praktiskt bruk.

Jerlekaminen  är en exakt kopia av en ovanligt vacker modell från omkring 1850. Denna tillverkas helt i gjutgods av högsta kvalitet.

Den har blivit en  eftertraktad klenod.

Värmer snabbt och effektivt och kan med fördel även eldas med ved av lägre kvalitet. Samtidigt en dekorativ öppen spis med eldstadsöppning av hela 250 x 210 mm .

Kaminen tillverkas i en modell från omkring 1850 och kan monteras på flera olika sätt. Fyra av dessa enligt teckningarna.

 

 

Kaminen bör placeras på en ca 400 mm hög, förslagsvis vitputsad tegelsockel samt i samråd med sotarmästaren på din ort. Sotlucka, rörstos mm kan levereras såsom komplettering.

Kaminen har fått ett flertal förbättringar bl.a. genom att även luckan är gjuten. Härigenom får man större täthet och precision i luftintaget och samtidigt möjlighet att finreglera förbränningsprocessen. Dessutom är vinkelröret eller i vissa fall ett rakt rör försett med låsbart vridspjäll.

Det har visat sig vara en mycket stor fördel om man kan mura in kaminen - stor eller liten - i en nisch, som runt kaminen skapar ett värmemagasin, som sedan under lång tid avger värme till omgivningen. Man får ett lika värdefullt värmemagasin som i en vanlig flat kakelugn.

Kombinationen ger kaminens alla fördelar bl.a i snabbuppvärmning och små krav på vedkvalitet, tillsammans med flera av kakelugnens fördelar som magasin och som källa för en behaglig värme. Härtill kommer att kaminen - genom att luckan är så stor- ger samma trevnad som en öppen spis.

 

Såvitt vi känner till finns det idag inte någon annan värmeenergikälla, baserad på billig och lättillgängligt bränsle, som kan både avge och maganisera värme på ett gynnsamt sätt som i en nisch inmurad Bergslagskamin. Gjorda mätningar visade att man vid förbränning av 5kg ved under en timme får ut lika stor effekt som tio stycken el-element om vardera 1000 watt. Genom att volymen av den heta gjutjärnsmassan är så stor, uppnår man snabbt, även hos stora vedklampar med relativt hög fuktighetshalt, en sådan temperatur att en antändning, förbränning och förkolning kan äga rum.

Mätningar visar att energiutnyttjandet ligger vid ca 60-65 %. Medelvärde rökgastemperatur: 238 grader Celsius (SP Rapport).

 

Spisen är Miljögodkänd

Miljöprövad enligt SP-metod 1425
www.sp.se

 

 

Mått och vikter.

Kaminens totala höjd i mm inkl sockel om 400mm blir då ca:

a: 1600   b: 2050   c: 2035   d: 2035   e: varierad beroende på takhöjd.

Höjd i mm från golvet till röruttagets underkant, inkl sockel ca:

a: 1400   b: 1850   c: 1500   d: 1000   e: varierad beroende på takhöjd.

Antal delar inkl. roster:

a: 4st   b: 5st   c: 6st   d: 7st   e: varierad beroende på takhöjd.

 

Totalvikt i kg utan emballage:

a: 220   b: 247   c: 278   d: 305   e: varierad beroende på antalet delar.

Rördelarna har en invändig diameter av 175mm och en utvändig diameter utan flänsar av 200mm. Med flänsar är diametern 235mm.

 

Kaminen består av följande delar:

 

Diam . i mm: Höjd i mm: Vikt i kg:
Bottenplatta med urtag       510       30
Kaminkropp med gjuten lucka       470      880      145
Rost i två delar       450       14
Rakt rör       200      500       27
Vinkelrör med vridspjäll       200  600x295       31
U-rör       200  550x280       31

Gjutgodsets tjocklek är: 10-20mm

 

Pannkitt och fibersnöre för fogarna medföljer.

Observera att kaminkroppen som på tidigare modeller av bergslagskaminer gjutits i två delar, numera är en helgjuten enhet.

Vi förbehåller oss rätt till mått och viktändringar.

 

 

Priser:

Utförande a: : 19345kr

Utförande b: : 20630kr

Utförande c: : 22265kr

Utförande d: : 23300kr

Utförande a med kokplatta: : 19985kr

Utförande e: beroende på antalet delar.

 

Priser reservdelar:


Bottenplatta: : 1565kr
Lös lucka: : 775kr  

Rakt rör: : 1150kr
Roster: : 710kr

Spjäll: : 495kr  
U-rör: : 1750kr

Vinkelrör med sotlucka: : 2005kr

Rörstos: : 185kr

 

Leveranstid:

Normalt 2-3 veckor.

 

Fraktkostnad:

Tilkommer på ovanstående priser.

Fraktkostnaden varierar beroende på vart i Sverige spisen ska. Kontakta oss för ett exakt pris.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info@beatelundsbyggnadsvard.se

Telefon: 070-341 21 21